KONFERENCA KOMBETARE E SHOQATES IBMA.

Shoqata e Industrise se Bimeve Mjekesore dhe Aromatike “IBMA” organizon me date 11 Prill 2023 ne ambientet e Resort “Xibraku”: ora 9:30-13:30 konferencen kombetare te industris se “Bimeve Mjekesore dhe Aromatike” . Ne kete konference do te kete nje pjesemarrje te gjere nga anetare te Shoqates se Bimeve Aromatike dhe Mjekesore, fermer, grumbullues, perpunues dhe…