26 Vite Filipi Co

Me date 25 Korrik 1991 u krijua Filipi Co Herbs & Spices. Filipi Co festoi kete 25 Korrik, 26 vite aktiviteti, te cilat me te gjitha uljet dhe ngritjet e tyre e kane bere Filipi Co LIDER te Industrise se Bimeve dhe Erzave te Shqiperise.

Read more

Kongresi i Pare Per Bimet Medicinale dhe Aromatike

Sot , ne 26 Maj 2016 , u mbajt kongresi i pare per bimet aromatike dhe medicinale ne Shqiperi.Qellimi kryesor ishte qe te rrisim cilesine e produkteve tona duke shtuar eksportin. Ne kete Kongres , u be bashkimi i dy industrive :shoqata e EPCA dhe ACPEMP, dhe pas nje votimi unanim, Zoti. Filip Gjoka, eshte…

Read more

ISO 22000 : 2005

ISO 22000 eshte standarti i pare i perdorur per zhvillimin dhe implementimin per sistemin e menaxhimit te sigurise se produkteve me qellim per te rregulluar tregun dhe per te vendosur standarte dhe kritere te qarta ,per te gjithe ata qe merren me keto produkte.

Read more

Konferenca e Shoqates ACPEMP

Shoqata e mbledhesve, Procesueseve,Rritesve dhe Eksportueseve te bimeve medicinale (ACPEMP) ine bashkpunim me Philip Kompani, te Henen me 11 Maj 2015,zhvillona koferencen e katert . Konference do te mbahet ne Tirana International Hotel , nga ora 09:00 deri ne 14:00.Jane te ftuar te marin pjese te gjithe aktoret te cilet bejne pjese ne kete industri…

Read more