FURNITORET TANË

Kompania jonë ka një shtrirje të gjërë gjeografike të furnitorëve nga Veromshi në Veri deri në Konispol në Jug duke sjellë dhe një mbeshtetje për cdo fermër, person fizik apo juridik që merret më kultivimin, mbledhjen apo përpunimin e bimëve aromatike dhe mjekesore.

Furnitorët janë hallka më e rendesishme e zinxhirit të prodhimit për cdo biznes që zhvillon aktivitetin e tij .

Filipi Co Herbs & Spices ka arritur që të ketë bashkëpunim më furnitorët dhe individet që operojnë në këtë sektor fal seriozitetit dhe besimit që ne ju kemi dhënë.

Vlerat që ne përcjellim tek furnitoret tanë janë Bashkpunimi, Mbeshtetja, Besimi, Trajnimet, Komunikimi etj .

Gjithmone jemi përpjekur te jemi mbështetes të punës së tyre .

 

BASHKËPUNIM
MBESHTETJE
TRAJNIM
KOMUNIKIM

Fushat e kultivimit të Lavandes

Frut dellinje

Fushat e kultivimit të sherebelës

Frut trandafili

KLIENTET TANË

Filipi Co Herbs & Spices si kompania lider në përpunimin dhe eksportin e bimëve mjekësore dhe aromatike nga Shqiperia ka një treg shumë të gjere me partnerë besnik.

Tregu ynë përbëhët nga klientë që operojne në sektorët: Ushqimorë, Farmaceutik, Kozmetik, Industrial, Cajrave, Ekstrakteve, Erzave, Broker etj .

Klientet tanë pozicionohën në shtete të Europes, Amerikes Veriore , Amerikes Latine, Azisë, Australise.

Suksesi i Filipi Co Herbs & Spices vjen nga klientë të kënaqur dhe besnik që jane të lumtur  nga cilesia e produkteve tona dhe bashkëpunimi me një kompani shqiptare.

 

Europa
Amerika Veriore
Kanada
Amerika Jugore
Azia
Australia

Stafi i "Filipi Co Herbs & Spices"

Filipi Co rritet cdo ditë fal punës dhe përkushtimit të cdo anëtari që kontribon në këtë kompani .Skuadra e “Filipi Co Herbs & Spices” është e organizuar në një strukturë hierarkike ku cdo departament bashkëpunon dhe komunikon për të arritur përmbushjen e kërkesave dhe objektivave afatshkurtëra ,mesme dhe afatgjata.

Ne motivohemi dhe besojmë që një skuadër e mirë është çeles suksesi për cdo kompani ashtu siç është dhe për kompaninë tonë .

null

filip.gjoka@gmail.com
null

filipicompany@filipicompany.com sales@filipicompany.com
null

filipicompany@filipicompany.com
null

info@filipicompany.com
null

filipicompany@filipicompany.com
null

filipicompany@filipicompany.com
null

filipicompany@filipicompany.com
null

financa@filipicompany.com
null

filipicompany@filipicompany.com

Shoqatat/OJF-të

Filipi co Herbs & Spices është anëtare e “Shoqates se bimëve mjekësore dhe aromatike”,ku presidenti i kompanise Z.Filip Gjoka është njëkohesisht kryetar i shoqatës AMAP/IBMA .

Shoqatat kanë për qëllim organizimin dhe bashkëpunimin e bizneseve dhe instutucioneve për të ngritur problemet që bizneset kanë. Qellimi i organizatës AMAP është konsulidimi i industrisë dhe bashkpunimi i aktorëve të kesaj industrie për ta zhvilluar atë .

Kompania merr pjese ne projekte dhe organizime kombëtare dhe ndërkombetare në kuader të zhvillimit dhe përmirsimit të teknologjive përpunuese, trajnimit për sa i perket përpunimit të bimeve apo trajnimin dhe zhvillimin e stafit te Filipi Co Herbs & Spices .