Furnizuesit tane

Filipi Co ka nje mardhenie te ngushte me te gjithe furnizuesit, te cilet jane te lokalizuar ne tere Republiken e Shqiperise.Në rolin e saj si një kompani e specializuar në mbledhjen, përpunimin dhe marketingun e bimeve medicinale dhe vajrave,Filipico ka zhvilluar një program të vazhdueshëm trajnimi për stafin që punon në qendrat e grumbullimit, ne kete menyre sigurojme qe bimet nuk demtohen gjate procesit te grumbullimit.

Pozicionimi ne Treg

Filipi Co ka nje pozicion teper te mire ne tregun e brendshem dhe ka qene eksportuesi krysor shqiptar i sherbeles neketo dhjete vitet e fundit.Gjithastu, dhe lider i tregut ne exportet me SHBA-ne. Pavaresisht, se tregu shqipetar i bimeve medicinale eshte relativisht i vogel, eshte shume konkurrues.

Klientet tane

Tregu kryesor i exportimit gjendet ne SHBA, i cili perben 70% te shitjeve. Te tjere tregje te rendesishme exportuesejane Franca, Gjermania, Italia, Hungaria, Kroacia, Spanja, Latvia, Ukraina.

Struktura e Kompanise

Kjo kompani eshte ne pronesi dhe drejtim te Z. Filip Gjoka. Ai është edhe Drejtor Menaxhues i kompanisë dhe është personalisht përgjegjës për të siguruar ofrimin e besueshme e të qëndrueshme, produkte me cilësi të lartë që përmbushin specifikimet e blerësit dhe për ofrimin e shërbimit të shkëlqyer per klinetin.